Rapporter 2001-2006

Riskbedömning för spridningen av Bovin Virus Diarre (BVD) till Finland med
sperma importerad från Nord-Amerika
Eviras forskningsrapporter 2/2006  på finska

Norovirus i livsmedelsindustri - Riskprofil
EELAs publikationsserie 1/2006  på finska (pdf)

Kvantitativ riskvärdering - Epidemiskt sjukdomsutbrott av klassisk svinpest i Finland
EELAs publikationsserie 6/2005  på finska (pdf)

The BSE-risk associated with the import of live cattle and meatand bone meal into Finland
EELAs publikationsserie 8/2004  (pdf)

Residomer innehållande råmjölkens foderbruk
EELAs publikationsserie 7/2004  beskrivningen på finska (pdf)

Salmonella in Pork Production In Finland - a Quantitative Risk Assessment 
EELAs publikationsserie 3/2004  (pdf)

Risken för paratuberkulos inom finsk moderkoproduktion och effekten av olika åtgärder på risken ifråg  
EELAs publikationsserie 2/2004 (på finska)  s. 1-10, innehåller beskrivningen på svenska (pdf), s. 11-18  (pdf), s. 19-28  (pdf), s. 29-52  (pdf), s. 53-65 (pdf), s. 66-68  (pdf)

Riskprofil av kampylobakterier
EELAs publikationsserie 5/2003  på finska (pdf)

Broilereiden salmonellavalvontaohjelman taloudelliset vaikutukset Suomessa
EELAs publikationsserie 2/2003  beskrivningen på finska (pdf)

Salmonella i finsk broilerproduktion - kvantitativ riskbedömning 
EELAs publikationsserie 4/2003 (pdf)

A qualitative risk assesment of the spread of classical swine fever into and within Finland
EELAs publikationsserie 6/2002  (pdf)

Riskbedömning av Echinococcus granulosus -parasiten i Finland
EELAs publikationsserie 4/2002  på finska (pdf)

Riskbedömning av Echinococcus multiloculariks spridning till Finland och i Finland
I samarbete med EELA, METLA, RKTL, HU/Haartman institut
EELAs publikationsserie 2001  på finska (pdf)

Asiantuntijatiedon kvantifiointi riskinarvioinnissa
EELAs publikationsserie 2001  på finska (pdf, 5482 kb)
I samarbete med EELA, HU/ Rolf Nevanlinna institut