Rapporter 2007-2008

Intag av A-vitamin via maträtter som innehåller lever hos finska 1-, 3- och 6-åriga barn - en kvantitativ riskbedömning
Eviras forskningsrapporter 7/2008

Halterna organiska tennföreningar i inhemsk insjö- och Östersjöfisk
Eviran tutkimuksia 6/2008  (på finska)

Fusariumtoxiner -  intag hos vuxna ur spannmål och spannmålsprodukter
i Finland
Eviran tutkimuksia 5/2008  (på finska)

Faktorer och tillvägagångssätt som påverkar spridning av fisksjukdomen VHS till insjöarna
Eviras forskningsrapporter 4/2007 (på finska)

Intake of vitamin A, cadmium and lead via liver foods among Finnish women of fertile age — a quantitative risk assessment
Eviras forskningsrapporter 2/2007