Rapporter 2009-2010

De kemiska kontaminanterna förknippade med livsmedel och dricksvatten  
Eviras publikationer 12/2010 (på finska)

Exposition av växtskyddsmedel via maten - en kumulativ riskvärdering
Eviras forskningsrapporter 3/2010  (på finska)

Blåtungans ankomst och spridning i Finland - En riskprofil
Eviras forskningsrapporter 3/2009  (på finska)

Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis - riskprofil
Eviras forskningsrapporter 2/2009  (på finska)

Spidning av djursjukdomar via råa kasserade livsmedel av animaliskt ursprun
Eviras forskningsrapporter 1/2009 (på finska)