Rapporter 2011-2012

Identifiering av biologiska risker i råmjölk - riskprofil (på finska)
Eviras forskningsrapporter 8/2012

Representativitet av kontrollprogrammen för AD, TGE och PRRS på suggor under åren 2008-2009 (på finska)
Eviras forskningsrapporter 1/2012

Möjliga smittvägar för afrikansk svinpest in i landet – en riskprofil (på finska)
Eviras forskningsrapporter 4/2011

Miljögifter i östersjöfisk och annan inhemsk fisk: PCDD/F-, PCB-, PBDE-, PFC- och OT-föreningar (på finska)
Evirasforskningsrapporter 2/2011

The spread of Foot-and-mouth disease (FMD) within Finland and emergency vaccination in case of an epidemic outbreak
Evira Research Reports 1/2011