Rapporter 2013-2014

Djursjukdomsfaror och smittskydd för ekologiska och utegående kalkoner (på finska)  
Eviras forskningsrapporter 2/2014   
 
Spridningsvägar för växtskadegörare och värdet på produktionen som hotas av växtskadegörare (på finska) 
Eviras forskningsrapporter 1/2014

De kemiska kontaminanterna förknippade med livsmedel och dricksvatten beskrivs (på finska)  
Eviras publikationer 2/2013 

Exponeringen av barn och vuxna för nitrater och nitriter. Kvantitativ riskvärdering (på finska)
Eviras forskningsrapporter 2/2013

Får- och getproduktionen i Finland ur epidemiologisk synvinkel (på finska)
Eviras forskningsrapporter 1/2013