Rapporter 2015-2016

Utvärdering av risken för holländsk almsjuka (på engelska)
Eviras undersökningar 1/2016

Risker med införsel av animala biprodukter klass 2 - en riskprofil (på finska)
Eviras undersökningar 4/2015  

Påverkan av lantbrukets strukturförändringar på spridningen av djursjukdomar i Finland (på engelska)
Eviras undersökningar 3/2015

Riskvärdering av finska barns exponering för tungmetaller via livsmedel och vatten (på finska)
Eviras undersökningar 2/2015  

Strömmingen från Östersjön som föda – Risk-nytta-analys
(på finska)
Eviras undersökningar 1/2015