Planering och styrning av tillsynen

Hörande andra myndigheter utarbetar Evira den fleråriga nationella planen för tillsyn över livsmedelskedjan (VASU), som avses i kontrollförordningen. I den fastslås och definieras:

  • de tillsynsstrategiska målsättningarna i fråga om effekt och funktion
  • de centrala åtgärder, tyngdpunkter och projekt, med vilka de strategiska målsättningarna kan uppnås
  • linjedragningarna i tillsynen för utarbetande av branschbundna tillsynsprogram och sektorbundna planer.

I planen beskrivs också tillsynsmyndigheterna och deras förhållande till varandra.

Tillsynsprogram och tillsynsplaner

De strategiska målsättningarna bygger på förvaltningsområdets, JSM:s och Eviras strategier och på branschbundna nationella strategier. Utgående från dem utarbetas tillsynsprogrammen och de årliga tillsynsplanerna.