Inspektionsblanketter

Här listas inspektionsblanketterna, de så kallande ABCD-blanketterna, som används i inspektionerna av livsmedelsbranschens tillsynsobjekt. Blanketternas innehåll är en del av den KUTI2-tillsynsinformationen, som tillsynsenheterna sparar i Eviras centrala datasystem.

Inspektionsblankett för anmälda livsmedelslokaler 1.1.2018

Inspektionsblankett för godkända livsmedelslokaler 1.1.2018

Inspektionsblankett för primärproduktion av livsmedel 1.1.2018

Inspektionsblanketten för kontaktmaterialbranschen 1.1.2016 översätts som bäst