Kedjerevisionens

Det primära syftet med revisionen är att skapa mervärde för revisionsobjektet genom att göra så objektiva observationer som möjligt som främjar en förbättring av verksamheten. Syftet med kedjerevisionerna är att verifiera att myndigheternas verksamhet är effektiv och slagkraftig. Fördelar kan vara till exempel att man finner överensstämmelser med kraven, men i kedjerevisionerna är målet framförallt att finna tillvägagångssätt, med vilkas hjälp man kan effektivera verksamheten inom myndighetskedjan. Revisionsområdet överenskoms och avgränsas tydligt och målen och syftet förklaras innan revisionen inleds. Revisorerna svarar inte för förbättringarna, utan det gör revisionsobjektet.

Kedjerevisionerna bygger på Lean-tänkandet, där man koncentrerar sig på att göra verksamheten smidigare genom att radera hinder för att utföra arbetet och lyckas i arbetet. Som hjälp i kedjerevisionerna används beskrivningar av processerna med hjälp av simbanediagram och värdeflödesanalyser.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS