Växtsortsnämnden

Växtsortsnämnden är ett organ som har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet och vars främsta uppgift är att upprätthålla Finlands officiella växtsortlista. Nämnden beslutar om godkännande av sorter till sortlistan och om att återta godkännanden.

 Växtsortsnämndens medlemmar representerar olika aktörer i livsmedelskedjan från producenter till miljöorganisationer. En länk till Växtsortsnämndens medlemsförteckning finns i den högra spalten.

Växtsortsnämndens adress:
Livsmedelssäkerhetsverket
Evira
Växtförädlarrätt

PB 111 (Tampereentie 51)
32201 LOIMAA

Växtsortsnämndens beslut publiceras på den  Finska Växtsortsmeddlelanden

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS