Vetenskaplig forskning

Eviras samhälleliga uppgift och influens omfattar även vetenskaplig forskning.
Forskningsresultaten utnyttjas vid inriktning av kontroller, beredning av regelverk samt utveckling av internationella standarder och anvisningar, riskbedömning samt inom olika branscher, bl.a. jordbruk och livsmedelsindustrin, och för att förbättra djurens välfärd.

Forskningsprogram

Eviras vetenskapliga forskning är  forskningsstrategi koncentrerad på två forskningsprogram:

  • Livsmedelssäkerhet
  • Djurens hälsa och välmående 

Programmen är sammanlänkade med varandra, eftersom djurens hälsa och välmående också påverkar livsmedelssäkerheten. Eviras vetenskapliga forskning har anknytning till ämbetsverkets samhälleliga uppgift och betydelse.

Vetenskapliga forskningshelheter

Under Eviras forskningsprogram finns Eviras fem stora vetenskapliga forskningshelheter:
1. Virussjukdomar som är av riksomfattande betydelse och som hotar Finland
2. Djurhälsovård och djurens välmående
3. Bakterieinfektioner hos djur, bakterier som sprids via livsmedel, antibiotikaresistens – inverkan på djurproduktion och livsmedelssäkerhet
4. Sjukdomar hos vilda och hägnade djur samt hos fiskar och kräftor
5. Kemisk livsmedelssäkerhet.
Alla Eviras vetenskapliga forskningsprojekt finns under de här fem stora vetenskapliga forskningshelheter.

Den vetenskapliga forskningen sker i samarbetsnätverk

Evira är med i samforskningsprojekt tillsammans med andra forskningsinstitut i branschen. Eviras viktigaste inhemska samarbetspartners är universiteten och sektorforskningsinstituten. Evira deltar också i internationella forskningsnätverk där samarbetspartnerna är universitet samt forskningsinstitut och -laboratorier i branschen.R

Råd för vetenskaplig forskning

Vid  Evira finns ett råd för vetenskaplig forskning. Rådets uppgift är att främja vetenskaplig forskning inom Eviras verksamhetsområde och främja samarbetet mellan Evira och dess intressentgrupper.

Mer information på vår webbplats

 

Teman: