Vetenskaplig forskning

Eviras vetenskapliga forskning har anknytning till ämbetsverkets samhälleliga uppgift och betydelse.

Forskningsresultaten utnyttjas vid inriktning av kontroller, beredning av regelverk samt utveckling av internationella standarder och anvisningar, riskvärdering samt inom olika branscher, bl.a. jordbruk och livsmedelsindustrin, och för att förbättra djurens välfärd.

Den vetenskapliga forskningen är koncentrerad på tre helheter, som ansluter sig till varandra.

  • Livsmedelssäkerhet och kvalitet
  • Djurens hälsa och välmående 
  • Växtproduktion och växthälsa

Forsknings- och riskvärderingsprojekten är sammanlänkade med dessa helheter.

Den vetenskapliga forskningen sker i samarbetsnätverk

Evira är med i samforskningsprojekt tillsammans med andra forskningsinstitut. Eviras viktigaste inhemska samarbetspartner är universiteten och sektorforskningsinstituten. Evira deltar också i internationella forskningsnätverk där samarbetspartnerna är universitet samt forskningsinstitut och -laboratorier i branschen.

Råd för vetenskaplig forskning

Vid  Evira finns ett råd för vetenskaplig forskning. Rådets uppgift är att främja vetenskaplig forskning inom Eviras verksamhetsområde och främja samarbetet mellan Evira och dess intressentgrupper.

Mer information på vår webbplats

 

Teman: