FGI Federal Centre for Animal Health

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har ingått ett samarbetsavtal med forskningsinstitutet FGI Federal Centre for Animal Health i syfte att förbättra kontrollmätningar av smittsamma djursjukdomar.

Syftet för samarbetet är att utbyta information om situationen för smittsamma djursjukdomar i regionerna, arrangera forskarbesök mellan avtalsparterna, utveckla och praktiskt implementera kontrollstrategier för smittsamma djursjukdomar samt att arrangera workshopmöten och vetenskapliga symposier.

Ansvarsperson från forskningsinstitutet FGI Federal Centre for Animal Health i samarbetet är K.N. Gruzdev. Ansvarsperson från Evira i samarbetet är generaldirektör Matti Aho.

Tilläggsupplysningar:
Forskningsdirektör Liisa Sihvonen, liisa.sihvonen@evira.fi

Mer information på andra webbplatser