Helsingfors universitet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har ingått ett samarbetsavtal med Helsingfors universitet i syfte att förbättra och utveckla forskningsförutsättningarna för Eviras och universitetets forskare liksom även samarbetet dem emellan, samt att bredda möjligheterna för studeranden till studier och fortsatt utbildning i områden gällande livsmedelssäkerhet samt djurs välmåga och hälsa.

Syftet för samarbetet är att utveckla, fördjupa och utnyttja avtalsparternas flervetenskapliga kompetens i forsknings- och utvecklingsverksamhet: med att verkställa gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, samarbeta inom administrationen av forskningsfinansiering (bl.a. EU-projektfinansiering, TEKES-finansiering) och samarbeta för att utveckla grund-, fortsatt och kompletterande utbildning.

Ansvarsperson från Helsingfors universitet i samarbetet är rektor Thomas Wilhemsson. Ansvarsperson från Evira i samarbetet är generaldirektör Matti Aho.

Tilläggsupplysningar:
Forskningsdirektör Liisa Sihvonen, liisa.sihvonen@evira.fi

Mer information på andra webbplatser