Östra Finlands universitet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har ingått ett samarbetsavtal med Östra Finlands universitet i syfte att främja samarbetet mellan avtalsparterna i områden gällande livsmedelssäkerhet samt djurs välmåga och hälsa.

Syftet för samarbetet är att utveckla, fördjupa och utnyttja avtalsparterna flervetenskapliga kompetens i forsknings- och utvecklingsverksamhet: med att verkställa gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, samarbeta inom administrationen av forskningsfinansiering (bl.a. EU-projektfinansiering, TEKES-finansiering) och samarbeta för att utveckla fortsatt och kompletterande utbildning.

 Ansvarsperson från Evira i samarbetet är generaldirektör Matti Aho.

Tilläggsupplysningar:
Forskningsdirektör Liisa Sihvonen, liisa.sihvonen@evira.fi

 

Mer information på andra webbplatser