Projekt

Den vetenskapliga forskningen sker i samarbete med universitet, internationella forskningsinstitut och nationella sektorforskningsinstitut. I forskningen utnyttjas redan existerande internationella och nationella forskningsnätverk. Evira deltar också i nya forskningsnätverk som stöder Eviras vetenskapliga forskning.

 

Teman: