Avslutade

1. Forskning i livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet

Kemisk livsmedelssäkerhet och nutrition

2. Forskning i djurens hälsa och välfärd

Infektionssjukdomar bland djur

Djurens hälsa och välfärd

3. Farliga växtskadegörare

4. Riskvärderingsprojekt

Mer information på andra webbplatser

Teman: