Pågående

1. Forskning i livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet

Kemisk livsmedelssäkerhet och nutrition

2. Forskning i djurens hälsa och välfärd

Infektionssjukdomar bland djur

Djurens hälsa och välfärd

3. Farliga växtskadegörare

4. Andra projekt

 

Mer information på andra webbplatser

 

Teman: