Pågående

1. Forskning i livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet

 Kemisk livsmedelssäkerhet och nutrition

Livsmedelsprogrammet LYNET

2. Forskning i djurens hälsa och välfärd

Infektionssjukdomar bland djur

Djurens hälsa och välfärd

3. Farliga växtskadegörare

4. Riskvärderingsprojekt

 

Mer information på andra webbplatser 

 

Teman: