Rådet för vetenskaplig forskning

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras råd för vetenskaplig forskning ska främja vetenskaplig forskning inom Eviras verksamhetsområde. Rådets mandatperiod börjar den 1.3.2014  och upphör den 28.2.2017. Rådet sammanträder i regel 1 - 2 gånger om året.

Följande medlemmar har gett sitt samtycke till att bli medlemmar i rådet:

 • Matti Aho, generaldirektör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
 • Anu Harkki, forskningschef, Naturresursinstitutet Luke
 • Eero Helle, docent, FT, ordförande
 • Hannu Korkeala, professor, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
 • Pia Mäkelä, avdelningsdirektör, professor, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
 • Katri Levonen,veterinäröverinspektör, Jord- och skogsbruksministeriet/livsmedelsavdelningen
 • Minna Nyström, professor, Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
 • Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
 • Olli Peltoniemi, professor, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
 • Marketta Sipi, professor, dekan, Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Antti Sukura, professor, dekan, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
 • Suvi Virtanen, forskningsprofessor, Intitutet för hälsa och välfärd THL


Rådet kan kompletteras genom särskilt tilläggsbeslut.
Sekreterare för rådet är Eviras forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen,
tfn 050 553 9226

Teman: