Etiska samarbetsgruppen för vetenskaplig forskning

I den vetenskapliga forskningen följs god vetenskaplig praxis och forskningen är etiskt godtagbar och tillförlitlig och resultaten är trovärdiga. Kränkningar mot den kan yppa sig i form av antingen forskningsfusk eller en likgiltig inställning till god vetenskaplig praxis. Kränkningsmisstankar behandlas i ämbetsverkets etiska samarbetsgrupp för vetenskaplig forskning. Till samarbetsgruppen kan vid behov inkallas en expertmedlem för hörande.

Samarbetsgruppen från och med 1.5.2018

Ordförande:

  • Paula Kinnunennen, forskningsdirektör

Medlemmar:

  • Tuija Gadd, direktör för virologiska laboratoriet
  • Anna-Liisa Myllyniemi, direktör för mikrobiologiska laboratoriet
  • Marjukka Anttila, forskningsprofessor
  • Marika Jestoi, överinspektör, livsmedelssäkerhet