Medlemmarna till Veterinärmedicinska skadenämnden

1.9.2014 - 28.2.2017

Ordförande  vicehäradshövding, JL Juhani Kaivola
Vice ordförande, JK VML Riitta Aho

Medlemmarna:
Kommunalveterinär Heli Haukioja
Personlig ersättare,  kommunalveterinär Riikka Lasonen

Specialistveterinär i hästsjukdomar Merja-Liisa Toivonen
Personlig ersättare, VML Olli Kauko

VML Sanna Viitanen
Personlig ersättare, specialistveterinär i smådjurssjukdomar VMD Karoliina Autio  

Professor, Dipl. ECVS Outi Vapaavuori
Personlig ersättare, specialistveterinär i smådjurssjukdomar Esa Eskelinen

VMD, specialistveterinär i reproduktionslära Kalevi Heinonen
Personlig ersättare, VMD Katariina Thompson

VMD, specialistveterinär i produktionsdjurs hälso- och sjukvård Leena Suojala
Personlig ersättare, specialistveterinär i produktionsdjurs hälso- och sjukvård Kristiina Sarjokari