Veterinärtjänsten

I Finland får endast legitimerade veterinärer vara verksamma inom yrket. Dessutom kan veterinärmedicinska studerande och veterinärer från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som har ett temporärt tillstånd för utövande av veterinäryrket, vara verksamma som veterinärer.

 

I Finland finns omkring 1800 yrkesverksamma veterinärer. Veterinärutbildningen ges i Finland vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira legitimerar utövare av veterinäryrket och övervakar lagenligheten hos veterinärernas verksamhet.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER