Den offentliga informationstjänsten

Veterinärregistrets offentliga informationstjänst är en webbaserad söktjänst, där man får information om huruvida en person är berättigad att utöva veterinäryrket i Finland. I informationstjänsten finns basuppgifter om alla utövare av veterinärtjänster (namn, identifikationsnummer, uppgifter om legitimationsdatum eller varaktigheten för en persons temporära rätt att utöva veterinäryrket, samt uppgifter om om begränsningar i fråga om personens rätt att utöva veterinäryrket).

Uppgifterna uppdateras i realtid från veterinärregistret. De kan inte ändras via den offentliga informationstjänsten.

Ytterligare information och anvisningar för sökning i informationstjänstent: Tjänster > Elektroniska tjänster >  Veterinärregistrets informationstjänst.