Påföljder

Evira kan ingripa i en veterinärs verksamhet om denne har handlat lagstridigt i sin yrkesutövning. I allmänhet föranleder klagan ingen orsak för myndigheten att vidta åtgärder. Om Evira dock anser att veterinärens förfarande bör rättas till är den vanligaste påföljden administrativ styrning. Detta innebär att man fäster veterinärens uppmärksamhet vid det upptäckta missförhållandet, ger anvisningar för relevanta förfaranden med tanke på motsvarande situationer eller ger en anmärkning.

I allvarligare fall kan Evira ge en varning för förfaranden som anses vara klandervärda eller felaktiga, om administrativ styrning inte anses räcka till.

Evira kan också begränsa veterinärens yrkesutövning eller återkalla rätten att utöva yrket, om en anmärkning eller varning inte har lett till att brister åtgärdats. Då handlar det i allmänhet om felaktigt förfarande eller försummelser som är allvarliga och återkommande. I veterinärsregistrets offentliga informationstjänst kan man kontrollera om en veterinärs verksamhet har begränsats.

Vid behov kan Evira beordra att veterinären deltar i en utredning av yrkeskompetensen eller arbetsförmågan. Sådana utredningar är mycket exceptionella och förutsätter att lagstadgade kriterier uppfylls. Evira bedömer behovet av utredning av yrkeskompetensen och arbetsförmågan liksom de övriga påföljderna från fall till fall. Enskilda behandlingsfel leder ännu inte till en utredning av veterinärens yrkeskompetens.

MER INFORMATION PÅ ÅR WEBBPLATS