Zoonoscentret

Zoonoscentret utgör ett nationellt nätverk av sakkunniga som sammanför Eviras och Institutets för hälsa och välfärd (THL) zoonossakkunskap.

Centret har som uppgift att säkerställa ett effektivt samarbete inom tillsyn och forskning vid uppföljning och bekämpning av sjukdomar som smittar mellan djur och människor.

Centret tjänar också som nationell kontaktinstans gentemot EU och andra internationella zoonosexperter.

Mer information Zoonoscentret