Publikationer

Eviras publikationer är uppdelade efter ämnesvis. Listan på publikationer är till vänster.

Ladda ner -länken innebär att publikationen är endast i elektroniskt format. Du kan ladda ner den gratis. Beställ en publikation -länken innebär att de tryckta versionerna kan beställas från Evira. Expeditionsavgift (10,90 €, inkl. moms) debiteras för sändning av Eviras avgiftsbelagda publikationer.

Eviras finskspråkiga publikationer är på sidan Tietoa Evirasta >Julkaisut och engelskspråkiga publikationer på sidan About Evira >Publications.

Om Ni har frågor angående Er beställning så kan Ni också kontakta oss via e-post tilaukset@evira.fi eller på tel 040 489 3329 / 0400 378 710