Användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur

Författare:
Jord- och skogbruksministeriets arbetsgrupp för mikrobläkemedel

Publiceringsår:
10/2009

ISSN:
1797-299X

ISBN:
978-952-225-041-4 (pdf)

Mer information:

Eviras publikationer 8/2009 

Ladda ner