Guide om medicinsk behandling av hästar

Författare:
Evira, eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Publiceringsår:
04/2016

Mer information:

Avsikten med den här guiden är att dela ut information om lagstiftningen om med­icinsk behandling av hästar till hästägare och hästhållare samt till veterinärer. Dess­utom behandlas ur läkemedelssynpunkt förutsättningarna för att hästen ska kunna slaktas för att bli livsmedel och alternativa bortskaffningsmetoder.

Ladda ner pdf