Oiva för konsumenten till dörren till ditt företag

Författare:
Evira

Publiceringsår:
03/2013

Mer information:

Broschyr för företagare. 

Oiva är ett av Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerat system för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen. Oiva bygger på de nuvarande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen och medför inga tilläggskrav på företagets verksamhet eller företagarens ansvar. Offentliggörandet av Oiva-rapporterna över de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheternas kontroller inleds i maj 2013. Intill ingången utkommer rapporterna senast 1.1.2014.

Ladda ner