Oiva-smilisarna berättar om livsmedelssäkerheten

Författare:
Evira

Publiceringsår:
06/2013

Mer information:

Broschyr för konsumenter.

Oiva är ett system med vilket konsumenterna får veta resultaten av livsmedelstillsynen. Resultaten av inspektionerna offentliggörs på webben i form av Oiva-rapporter. I Oiva-rapporten bedöms livsmedelssäkerheten i företagen med hjälp av smilisar. Då Oiva smilar är allt väl med tanke på konsumenten.

Ladda ner