Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden

Författare: Evira, enheten för produktsäkerhet
Publiceringsår: 05/2013
Mer information:Denna tillsynsanvisning är avsedd för livsmedelstillsynsmyndigheterna och livsmedelsföretagarna. Vid sidan om denna anvisning bör man också läsa Eviras anvisning 17052/2, Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare. I den beskrivs mer detaljerat hur förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden tillämpas.