Riskklassificering av livsmedelsokal och fastställande av tillsynbehovet

Författare: Evira, Enheten för livsmedelhygien

Publiceringsår: 12/2015

Mer information: Eviras anvisning 10503/1/sv

Ladda ner pdf