Riskklassificering av livsmedelsokal och fastställande av tillsynbehovet

Författare: Evira, Enheten för livsmedelhygien

Publiceringsår: 11/2016

Mer information: Eviras anvisning 10503/2/sv

Ladda ner pdf