Livsmedels- och hushållsvattenburna epidemier i Finland 2011–2013

Författare: Pihlajasaari Annika, Hakkinen Marjaana, Huusko Sari, Jestoi Marika, Leinonen Elina, Miettinen Ilkka, Rimhanen-Finne Ruska, Zacheus Outi
Publiceringsår: 03/2016
ISSN: 1797-299X
ISBN: 978-952-225-148-0 (pdf)
Mer information: Eviras publikationer 1/2016
Beskrivningen på svenska