Livsmedelssäkerheten  i Finland 2016

Författare: Evira, Avdelningen för livsmedelssäkerhet
Publiceringsår: 8/2017
ISSN: 1797-299X
ISBN: 978-952-225-159-6 (pdf)
Mer information: Eviras publikationer 3/2017
Beskrivningen på svenska