Riskvärdering av finska barns exponering för tungmetaller via livsmedel och vatten

Författare: Johanna Suomi, Pirkko Tuominen, Jukka Ranta, Kirsti Savela

Publiceringsår: 11/2015

ISSN: 1797-2981

ISBN: 978-952-225-145-9

Mer information:

Eviras undersökningar 2/2015

Beskrivningen på svenska.

Ladda ner i PDF-format