Kvalitetsuppföljning av den inhemska spanmålsskörden 2013

 

Författare: Evira, enheten för växtanalytik, spannmålssektionen

Publiceringsår: 06/2014

ISSN: 1797-299X

ISBN: 978-952-225-137-4

Mer information: Eviras publikationer 2/2014

Ladda ner