Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2015

Författare: Evira, enheten för växtanalytik, spannmålssektionen

Utgivningsdatum: 05/2016

ISSN: 1797-299X

ISBN: 978-952-225-149-7 (pdf)

Mer information: Eviras bublikationer 2/2016

Ladda ner (pdf)