Finska Växtsortmeddelanden 2018:1

Författare: Växtförädlarrät

 

Publicerad: 02/2018

ISSN: 1798-7199

Ladda ner

Innehåll

Växtförädlarrätt

  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Sortbenämningar
  • Avregistrerade sorten
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 14 november 2018

Nationella växtsortlistan

  • Ansökningar om att påbörja registering i växtsortlista
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlista
  • Återtagna ansökningar om intagming i växtsortlistan