Finska Växtsortmeddelanden 2017:6

 

 

Författare: Växtförädlarrät

Publicerad: 11/2017

ISSN: 1798-7199

Ladda ner

Innehåll

Växtförädlarrätt

  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 24 november 2017

Sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter

  • Sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter per den 24 november 2017

Ändring av sökande, upprätthållare, ombud eller sortägare

  • Ändring av ombud

Anvisningar för sökande, National växtsortlistan 2018