Elektroniska tjänster

Eviras elektroniska tjänster har enligt ämnesområdet indelats i avsnitten Livsmedel, Djur, Växter och Allmänt. Till avsnitten kommer man via kolumnen till vänster.

Innan de elektroniska tjänsterna används skall kunden bekanta sig med Eviras anvisningar för datasäkerhet i samband med elektroniska tjänster. Den finns i kolumnen till höger.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS