Beställning av publikationer

Via avsnittet Publiceringar på webbplatsen Evira.fi kan du beställa såväl avgiftsfritt material (såsom broschyrer, affischer, vissa publikationer) som avgiftsbelagt material som Evira producerat. I avsnittet kan du också avgiftsfritt ladda ned Eviras publikationer, av vilka största delen är i pdf-format. 


Till avsnittet Publikationer kommer du via länken: Evira.fi > Evira > Publikationer.