Driftavbrott

Uppdaterad 1.9.2017

Driftavbrottet är slut.

 

Uppdaterad 14.8.2017

Tidpunkten för det planerade driftavbrottet i Eviras datasystem och e-tjänster har preciserats. Driftavbrottet infaller under perioden 25.8. klockan 16.15 – 4.9.2017. Systemen kan användas ända fram till att driftavbrottet börjar. Det egentliga driftavbrottet är sannolikt kortare än den period som reserverats. Om den exakta tidpunkten då driftavbrottet upphör informeras separat.

Under höstens lopp infaller också andra programvaruspecifika driftavbrott i produktionsmiljön. Ämbetsverken och ministerierna deltar i planeringen av eventuella driftavbrott och svarar för informeringen om dem. Till programvarornas utvecklings- och testningsmiljö hänför sig också driftavbrott och om dem informeras separat.

 

I Eviras e-tjänster och datasystem ett planerat driftavbrott i slutet av augusti

I Eviras datasystem och e-tjänster har planerats ett driftavbrott under tiden 25.8. kl. 16.15 – 4.9.2017. Driftavbrottet hänför sig till en mer omfattande uppdatering av IT-miljön och gäller utöver Eviras datasystem också Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde såsom Landsbygdsverket. Uppdateringen av IT-miljön är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att datasystemen och e-tjänsterna framöver kan utnyttjas på ett tillförlitligt sätt.

Driftavbrottet börjar den 25 augusti och dess exakta längd klarnar under avbrottets gång. Om tidpunkten när avbrottet upphör ges information bland annat på denna sida. Sidans adress är www.evira.fi/sv/driftavbrott.

På sidan ges anvisningar till producenter och företagare under juli månad. Anvisningar till producenter och företagare på svenska.

Programvaror som omfattas av driftavbrottet:

 • Ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruujärjestelmä (KUTI, YHTI, Kiikari, Oiva, Oivavalvonta, Oivahymyn hakutoiminnot)
 • Elite
 • Elmo, partiellt. (Mer detaljerat Elmos MITPA-förbindelser, driftavbrottet gäller INTE e-tjänsterna såsom lämnandet av anmälan om kosttillskott och berikat livsmedel)
 • Elvi
 • Elvis
 • Eläinlääkärirekisteri
 • Eläintenpitokieltorekisteri
 • Eläintenpitäjärekisteri
 • Eläintietojärjestelmä (Sikarekisteri, Vuohi- ja Lammasrekisteri ja korvamerkkitilausjärjestelmä)
 • Eviranet -palvelu (toimii vain eviralaisille)
 • ID-valvontasovellus
 • Kartturi/Rajoitusvyöhykesovellus
 • Mobiilisiemen
 • Nautarekisteri (OBS: avbrottet i myndighetssystemet har ingen inverkan på möjligheterna att utnyttja nautarekisteri)
 • Piha
 • Tarkkari
 • Täydentävät ehdot
 • Vesiviljelyrekisteri
 • Viranomaistoimija
 • VYHA