Systemspecifika anvisningar

Uppdaterad 1.9.2017

Driftavbrottet är slut.

 

 

 

 

 

På denna sida finner du anvisningar som hänför sig till driftavbrottet i Eviras datasystem i augusti. Om driftavbrottet finner du information på webbplatsen www.evira.fi/kayttokatko.

På webbplatsen finner du information till

 • gårdar med nötkreatur, svin, får och getter
 • dem som använder vattenbruksregistret
 • dem som använder djurhållarregistret
 • dem som använder Oivahymy.fi

Anvisningarna gäller främst producenter och företagare. Till myndigheterna sänds information om driftavbrottet via e-post. 

Gårdar med nötkreatur

Driftavbrottet kommer inte att påverka e-tjänsterna i nötkreatursregistret (Minun Maatilani, Nettifarmi, Anelma etc.). Kundservicen tar också emot anmälningar enligt normal praxis. Beställning och leverans av öronmärken sker också på normalt vis.

Landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen kan inte göra ändringar som gäller djurhållningsplatser eller bilda nya djurhållningsplatser. Vi rekommenderar att eventuella ändringar som gäller djurhållningsplatser görs i god tid före det planerade driftavbrottet.

Minneslista med tanke på avbrottet:

ANMÄLNINGAR OM DJURHÅLLNINGSPLATS OCH DJURHÅLLNING

Du bildar nya djurhållningsplatser eller ändrar informationen om en djurhållningsplats med en anmälan till kommunen i god tid före avbrottet. Ändringar som gäller djurhållande ska likaså anmälas på en blankett till kommunen innan avbrottet börjar.

 

Gårdar med får och getter

Direkta besök i får och getregistret via webbplatsen (https://niemi.mmm.fi/elain/) kn inte göras under avbrottet. Användare som gör anteckningar i registret eller för en elektronisk djurförteckning i får- och getregistret ska sålunda under avbrottet agera enligt denna anvisning .

Programmet Weblammas  fungerar normalt under avbrottet och anteckningarna som gjorts i det överförs efter avbrottet till myndighetsregistret. Som registreringsdag betraktas den dag då anmälan lämnats i Weblammas. Efter att avbrottet upphört är det ändå bäst att synkronisera informationen och säkerställa att all antecknad information uppdaterats i myndighetsregistret.

Kundservicen tar under avbrottet emot anmälningar på normalt vis, men kan inte mata in dem i registret innan avbrottet upphör. Av den orsaken kan det efter att avbrottet upphört ta en vecka innan alla anmälningar matats in i registret och informationen visas i registret. Som anmälningsdag registreras den dag då kundservicen tagit emot anmälan antingen via e-post, telefon, fax eller brevpost.

Det går inte att beställa öronmärken elektroniskt via får- och getregistret under avbrottet så öronmärken bör beställas direkt från kundservicen antingen på en öronmärkesblankett eller via telefon.  Fria öronmärken lönar det sig beställa före avbrottet. Som datum då beställningen av öronmärken gjorts sparas den dag då kundservicen tar emot beställningen. Märkesbeställningarna levereras till märkesleverantören först efter avbrottet så bered dig på en längre leveranstid. I kontrollerna beaktas avbrottets inverkningar på leveranserna av öronmärken.

MINNESLISTA MED TANKE PÅ AVBROTTET:

REGISTERANMÄLNINGAR TILL FÅR- OCH GETREGISTRET

 • Under avbrottet kan anmälningar inte lämnas direkt till får- och getregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/), men följande anmälningskanaler kan utnyttjas:
  • programmet weblammas
   • glöm inte att synkronisera och jämföra informationen med myndighetsregistret efter att avbrottet upphört

  • blanketten (som pdf-dokument, bilddokument eller skannad) levereras via e-post: lammasvuohi@mtech.fi
   • en blankett som levererats via e-post behöver inte undertecknas

  • blankett via brevpost: Får- och getregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då blanketter sänds via brevpost är det skäl att hålla i minnet att postgången kan ta flera dagar

  • blankett via fax: 09 271 0035
  • kundservicens telefontjänst: 09 85 666 002

 • Du finner alla blanketter på Eviras webbplats:
  • www.evira.fi > om Evira > blanketter och anvisningar > djur > märkning och registrering

 

FÖRANDE AV EN DJURFÖRTECKNING PÅ DJURHÅLLNINGSPLATSEN

 • Under avbrottet är den elektroniska djurförteckningen inte tillgänglig i får- och getregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/)
  • producenten ska ta i användning antingen den djurförteckning som administrationen via brevpost (postningen sker innan avbrottet börjar) levererat eller själv skriva ut djurförteckningen ur registret innan avbrottet börjar och anteckna händelserna i den inom 3 dygn efter händelsen (anmälan om att ett lamm eller en killing fötts inom 6 månader efter födelsen)
   • obs! om producenten själv skriver ut förteckningen som ska uppdateras, ska detta ske innan avbrottet börjar dvs. senast 24.8.2017

 • via Weblammas: producenten lämnar anmälan i programmet på normalt vis inom 3 dygn efter händelsen
 • På pappersutskriften av förteckningen antecknas händelserna normalt inom 3 dygn efter händelsen (anmälan om att ett lamm eller en killing fötts inom 6 månader efter födelsen)

BESTÄLLNING AV ÖRONMÄRKEN

Det går inte att beställa öronmärken elektroniskt via får- och getregistret under avbrottet så öronmärken bör beställas direkt från kundservicen antingen på en öronmärkesblankett eller via telefon:

 • blanketten (som pdf-dokument, bilddokument eller skannad) levereras via e-post: lammasvuohi@mtech.fi
  • en blankett som levererats via e-post behöver inte undertecknas

 • blankett via brevpost: Får- och getregistret, PB 63, 01301 Vanda
  • då blanketter sänds via brevpost är det skäl att hålla i minnet att postgången kan ta flera dagar

 • blankett via fax: 09 271 0035
 • kundservicens telefontjänst: 09 85 666 002
 • Blanketten finner du på Eviras webbplats:
  • www.evira.fi > om Evira > blanketter och anvisningar > djur > märkning och registrering

 

ANMÄLNINGAR OM DJURHÅLLNINGSPLATS OCH DJURHÅLLNING

Du bildar nya djurhållningsplatser eller ändrar informationen om en djurhållningsplats med en anmälan till kommunen i god tid före avbrottet. Ändringar som gäller djurhållande ska likaså anmälas på en blankett till kommunen innan avbrottet börjar.

 

Gårdar med svin

Svinregisterprogrammet via webbplatsen (https://niemi.mmm.fi/elain/) fungerar inte under avbrottet. Man kan sålunda inte lämna anmälningar om händelser och antalet djur direkt i registret utan man måste agera enligt denna anvisning.

Kundservicen tar under avbrottet emot anmälningar på normalt vis, men kan inte mata in dem i registret innan avbrottet upphör. Av den orsaken kan det efter att avbrottet upphört ta en vecka innan alla anmälningar matats in i registret och informationen visas i registret. Som anmälningsdag registreras den dag då kundservicen tagit emot anmälan antingen via e-post, telefon, fax eller brevpost.

MINNESLISTA MED TANKE PÅ AVBROTTET

ANMÄLNINGAR TILL SVINREGISTRET

 • Fullmakterna som getts till slakterierna att lämna anmälningar gäller också under avbrottet. Slakterierna får anvisningar om avbrottets inverkningar på deras verksamhet.
 • Under avbrottet kan anmälningar om händelser inte lämnas direkt till svinregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/), men följande anmälningskanaler kan utnyttjas:
  • blanketten (som pdf-dokument, bilddokument eller skannad) levereras via e-post: sikarekisteri@mtech.fi
   • en blankett som levererats via e-post behöver inte undertecknas

  • blankett via brevpost: Svinregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då blanketter sänds via brevpost är det skäl att hålla i minnet att postgången kan ta flera dagar

  • blankett via fax: 09 271 0035
  • kundservicens telefontjänst: 09 85 666 003

 • Du finner alla blanketter på Eviras webbplats:
  • www.evira.fi > om Evira > blanketter och anvisningar > djur > märkning och registrering

 • Anmälan om antalet djur för tiden 1.5.-31.8.2017 bör lämnas senast 30.9.2017. Man kan lämna anmälan efter avbrottet, men om man vill lämna anmälan redan under avbrottet är ovan nämnda anmälningskanaler tillgängliga.

DJURFÖRTECKNING

 • Producenten antecknar händelserna på normalt vis i sin djurhållningsplatsbundna djurförteckning inom 3 dygn efter händelsen.

ANMÄLNINGAR OM DJURHÅLLNINGSPLATS OCH DJURHÅLLNING

Du bildar nya djurhållningsplatser eller ändrar informationen om en djurhållningsplats med en anmälan till kommunen i god tid före avbrottet. Ändringar som gäller djurhållande ska likaså anmälas på en blankett till kommunen innan avbrottet börjar.

 

Vattenbruksregistret:

Under avbrottet kan anmälningar om nya djurhållningsplatser, upphörd verksamhet eller ändringar i verksamheten sändas på normalt vis till NTM-centralerna. Informationen införs i registret efter avbrottet. Vattenbrukare ombes allt enligt möjlighet anmäla ändringar de vet om före avbrottet.

 

Djurhållarregistret:

Anvisningar till djurhållare eller innehavare av en djurhållningsplats:

Lämna nödvändiga anmälningar i god tid till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten så att anteckningarna hinner föras in innan avbrottet börjar.

Anvisningar till dem som håller åtelplatser:

Lämna en anmälan om att åtelverksamhet inleds i god tid till den kommunala veterinären så att anteckningarna hinner föras in innan avbrottet börjar.

 

Oivahymy.fi:

Under avbrottet kommer man till webbplatsen Oivahymy.fi, men man kan inte utföra några sökningar. Man kan således inte söka rapporter och inte heller finna till exempel rapporter som företagen länkat till sin webbplats.