Anmälan om kosttillskott och berikat livsmedel

Via elektroniska tjänster kan du lämna anmälan om att

  • ett kosttillskott eller ett berikat livsmedel släpps ut på marknaden,
  • sammansättningen hos et kosttillskott elle berikat levsmedel ändras eller
  • ett berikat livsmedel tas bort från marknaden.

 

Du loggar in i Eviras elektroniska tjänster med hjälp av koderna i Skatteförvaltningens system Katso.

Logga in i elektroniska tjänster

 

 

Frågor och feedback: elintarvikeilmoitukset at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

 

 

 

  

Mer information på vår webbplats

Mer information om kosttillskott

Mer information om berikning av livsmedel