Fakturering

Livsmedelssäkerhetsverket hanterar och arkiverar inköpsfakturor endast i elektronisk form, i enlighet med finansministeriets målsättning och Statskontorets anvisning (VK 66/03/2012). Vi ber att ni i fortsättningen sänder era fakturor i form av e-fakturor via OpusCapita Group Oy som fungerar som statsförvaltningens operatör då det gäller e-fakturor.

Eftersom fakturorna cirkuleras internt, ber vi att ni som referens absolut uppger beställarens namn och den beställande enheten (kostnadsstället) samt andra uppgifter som underlättar faktureringen.

Vår faktureringsadress för e-fakturor

E-fakturaadress/EDI-kod: 003720194885
Operatör: OpusCapita Group Oy (förra Itella Information Oy)
Förmedlarens kod: 003710948874
FO-nummer: 2019488-5
Momsnummer: FI20194885

Konvertering av fakturor till elektronisk format

Om ni inte har ett system som genererar elektroniska fakturor, kan ni använda den e-faktureringstjänst som staten tillsvidare erbjuder avgiftsfritt för att skapa och sända e-fakturor.

Anvisningar om inloggning i e-faktureringstjänsten och om hur den används finns på adressen Statskontoret

Förfrågorna om fakturering kan sändas till rondo@evira.fi.
Frågorna om allmänna ekonomiska ärenden kan sändas till talous@evira.fi.

Teman: