LIVSMEDESSÄKERHETSVERKETS FÖRESKRIFTSSAMLING

1/2018

Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om härstamningsbevis för djur

1/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om ändring och komplettering av Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift 1/2016 om den nationella typbeteckningsförteckningen över gödselfabrikat

2/2016
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om genomförandet av livsmedelstillsynsmyndighetens anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter samt om offentliggörandet av tillsynsuppgifter

1/2015
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om undantag från trikinundersökning för svin som är födda och uppfödda i erkänt kontrollerade uppfödningsförhållanden

2/2013
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om utvidging och ändring den nationella företeckningen över gödselfabrikats typbeteckningar 

1/2013
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om genomförandet av livsmedelstillsynsmyndighetens anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter samt om offentliggörande av tillsynsuppgifter  

1/2011
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar 
Bilaga: Den nationella förteckningen över födselfabrikats typbeteckningar

1/2009
Eviras bestämmelse om hygienkompetens 

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER