Kundservice

Evira har separata kundservicenummer för frågor   

som gäller hygienkompitens och införsel och utförsel av sällskapsdjur. Veterinärer har en separat tjänstetid för frågor om undersökningar för rabiesantikroppar.

Telefonnummer för information och tjänstetider finns under Servicenummer
 
Eviras elektroniska tjänster är åtkomliga via den vänstra kolumnen.