Prislista

För Eviras avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer uppbärs avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning  1425/2016.

Prislista (företagsekonomiska tjänster).


Därtill Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer 
1127/2016.