Prislista

För Eviras avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer uppbärs avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning  1161/2014 . Ändrings 1259/2015 15.10.2015 och 488/2016 1.7.2016. Därtill Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer  1293/2014 .

Avgiftsbelagdatjänster är repartiserade till offentliga tjänster och andra avgiftsbelagda tjänster. Avgifterna beslutar Evira på kommersiell basis. Prislistorna för förvaltningstjänster och andra avgiftsbelagda tjänster, kan finnas i den vänstra kolumnen, på sina egna sidor.