Prislista

För Eviras avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer uppbärs avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordnings  1425/2016 och 1046/2017.

Eviras prislista (avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer och övriga avgiftsbelagda prestationer) och laboratoriehandbok för undeksökningar av djursjukdomar.

2.7.2018 Evira höjer priser på laboratorioundersökningar (pdf)


Därtill Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer 
1127/2016.