Prislista

För Eviras avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer uppbärs avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning  1425/2016. Därtill Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer  1127/2016.

Avgiftsbelagdatjänster är repartiserade till offentliga tjänster och andra avgiftsbelagda tjänster. Avgifterna beslutar Evira på kommersiell basis. Prislistorna för förvaltningstjänster och andra avgiftsbelagda tjänster, kan finnas i den vänstra kolumnen, på sina egna sidor.