Flyghavrebekämpning

Nu kan det bli två ”skördar” av flyghavre

Den torra försommaren försvårar bekämpningen av flyghavre, i synnerhet på områden som har lidit av torkan. Ny flyghavre kommer ännu upp och går i vippa först i månadsskiftet juli–augusti. Plocka flyghavren innan fröna faller av!
Aktuellt

Villkor och blanketter för köp av ekologiska skogsprodukter har uppdaterats

Uppsamling av ekologiska skogsprodukter gäller exempelvis skogsbär, svampar och örter från naturen. Evira har uppdaterat villkoren samt vissa blanketter för köp av ekologiska skogsprodukter.
När gäller det att misstänka att symptomen beror på päronpest?

Ge akt på symtom på päronpest

Växtsjukdomen päronpest behöver lämplig mängd värme och fukt för att bryta ut. Följ med prognosen som uppdateras!
Bomullsmjöllus

Finland avstod från skyddszon för bomullsmjöllus

Finland avstod från skyddszonen för bomullsmjöllus, som sprider växtvirus, från 1 maj. Ansvaret för bekämpningen av bomullsmjöllus har nu överförts till odlarna, men plantor som ska levereras till professionell odling måste även i fortsättningen vara fria från bomullsmjöllus.