Aktuellt

Extraordinära ekokontroller i fortsättningen utan förvarning

Extraordinära ekokontroller utgör cirka tre procent av alla ekokontroller. Tidigare har odlarna meddelats om en extraordinär kontroll senast föregående dag.
Öppen information

Evira publicerar öppna undersökningsdata

Eviras nya analysportal bjuder färsk information om spannmålskvaliteten. Där finns också uppgifter om olika spannmålssorters kvalitet och skördeuppskattningar.
Aktuellt

Päronpesten har utrotas från Åland

Sjukdomen päronpest, som upptäcktes på päronträd år 2014 på Åland har framgångsrikt bekämpats. Päronpest förekommer inte för tillfället i Finland. Detta är av betydelse för bland annat exporten av plantskoleväxter.
Brexit och växthandeln

Förbered dig till följderna av brexit

Idkar du växt- eller virkeshandel med UK? Följ med Eviras nätsida Brexit och växthandeln, där uppgifterna uppdateras.
Förnyad lagstiftning

Lagstiftningen om växthälsa förnyas 12/2019

EU:s nya förordning om växthälsa träder i kraft i december 2019. Den medför betydande ändringar, till exempel användningen av växtpass utökas och egenkontrollen blir allt viktigare.