Kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden

Ju senare tröskning, desto sämre kvalitet på spannmålen

Spannmålskvaliteten försämrades då tröskningen drog ut på tiden. Vårvetets falltal har inte varit så här lågt sedan missväxtåret 1987. Lågt falltal betyder att vetet inte duger för bakning. Läs tabellen, som innehåller preliminär information om skördens mängd och kvalitet.
Utsädeskvalitet

Följ med fröpartiernas grobarhetsresultat

Trots den svåra växtperioden kommer också goda fröpartier ut på marknaden. Evira testar grobarheten för fröpartier av åkerväxter. Följ med uppdateringen av resultaten.
Övervakning

Julstjärnorna odlas redan

Odlingen av julstjärnor i växthus inleds redan på hösten. Eviras övervakning ser till, att inte bomullsmjöllöss eller andra växtskadegörare sprider sig till odlingarna med plantorna som skaffats från andra EU-länder.
Äppelsnäcka

Inga fler äppelsnäckor har hittats i Saimen

Äppelsnäckor sprids i världen på grund av akvariehobbyn. År 2015 hittade en dykare i Saimen en stor vattensnäcka som konstaterades vara en äppelsnäcka. Evira kartlade näromgivningen kring fyndplatsen i september 2017, men inga fler äppelsnäckor hittades.