Information för privatpersoner

Bestämmelserna för införsel av växter från resor har skärpts

Från början av 2018 måste resenärer ha ett sundhetscertifikat som getts av en myndighet för att kunna ta med sig plantskole- och krukväxter från europeiska länder som inte hör till EU. Kolla i de förnyade anvisningarna till privatpersoner om införsel av växter, vilka växter det är tillåtet att ta med sig i små mängder utan sundhetscertifikat.

Nya anvisningar och uppdateringar

Evira har uppdaterat anvisningarna om förbud mot införsel av växter och villkoren för resenärer att föra med sig växter samt anvisningarna om växter som kräver sundhetscertifikat för växter för att få införas i landet.
Kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden

Ju senare tröskning, desto sämre kvalitet på spannmålen

Spannmålskvaliteten försämrades då tröskningen drog ut på tiden. Vårvetets falltal har inte varit så här lågt sedan missväxtåret 1987. Lågt falltal betyder att vetet inte duger för bakning. Läs tabellen, som innehåller preliminär information om skördens mängd och kvalitet.
Utsädeskvalitet

Följ med fröpartiernas grobarhetsresultat

Trots den svåra växtperioden kommer också goda fröpartier ut på marknaden. Evira testar grobarheten för fröpartier av åkerväxter. Följ med uppdateringen av resultaten.