Aktuellt

Päronpesten har utrotas från Åland

Sjukdomen päronpest, som upptäcktes på päronträd år 2014 på Åland har framgångsrikt bekämpats. Päronpest förekommer inte för tillfället i Finland. Detta är av betydelse för bland annat exporten av plantskoleväxter.
Spannmålsskördens kvalitet 2018

Kvalitetsuppföljningen av spannmålen uppdateras

Vetet är av utmärkt kvalitet, men skörden var liten. Havrens kvalitet är dålig på grund av låg hektolitervikt. Det förekommer mindre DON-mögeltoxiner i havren än 2017.
Brexit och växthandeln

Förbered dig till följderna av brexit

Idkar du växt- eller virkeshandel med UK? Följ med Eviras nätsida Brexit och växthandeln, där uppgifterna uppdateras.
Förnyad lagstiftning

Lagstiftningen om växthälsa förnyas 12/2019

EU:s nya förordning om växthälsa träder i kraft i december 2019. Den medför betydande ändringar, till exempel användningen av växtpass utökas och egenkontrollen blir allt viktigare.
Aktuellt

Dispens för ekogårdar att använda konventionellt foder med lov av Evira

Evira kan ge enskilda ekologiska husdjursgårdar dispens att använda konventionellt foder. Dispens ansöks av Evira och det kan ges för en viss tid av motiverade skäl.