Blanketter och anvisningar

Ändringar i villkoren för införsel av växter från resor

Möjligheterna för resenärer att ta med sig växter från resor har skärpts. Införseln av växter från resor begränsas för att växtskadegörare inte ska spridas från det ena landet till det andra. Kontrollera Eviras anvisningar före din resa.
Frö- och plantproduktion

Ökad produktion av skogsplantor 2016

Produktionen av skogsplantor ökade med närmare två miljoner plantor jämfört med 2015. Antalet skogsplantskolor minskar fortsättningsvis. Evira för årligen statistik över plantor som levererats till skogsodling och frön som använts för produktion av dem.
Gödsling tryggar finländarnas selenintag

Gödsling tryggar finländarnas selenintag

Finländarna får tillräckligt med selen från livsmedlen, eftersom selen sätts till i gödselmedlen. Selenbrist kan orsaka ledsjukdomar hos människor och muskeldegeneration hos djur.
Aktuellt

I Finland får endast certifierat utsäde marknadsföras

Evira har tillsyn över utsädeshandeln. Friskt, kontrollerat utsäde ger en riklig skörd och sprider inte flyghavre.