Än en gång tallvedsnematoder i förpackningar av trä

27.3.2015

I träemballaget i ett varuparti som importerades från USA till Finland hittades tallvedsnematoder vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kontroll.  Förra gången sådana hittades i förpackningsmaterial av trä var i november 2014. Tallvedsnematoden är en växtskadegörare som är farlig för barrträd.

Enligt den internationella standarden ISPM 15 ska förpackningsmaterial av trä behandlas för att ta död på växtskadegörare, men behandlingen har inte alltid tillräcklig effekt.

”Emballaget hade märkning som angav att det var behandlat, liksom i så gott som alla tidigare fall då tallvedsnematoder har hittats. Man kan bara gissa hur mycket vederbörligen märkt trämaterial som rör sig på världsmarknaden och som trots märkningen har skadegörare med sig”, konstaterar överinspektör Atro Virtanen vid Eviras enhet för växthälsa.

I Europa konstaterades förekomst av tallvedsnematoder i skogar i Portugal 1999.  Dit hade de troligen spritts från förpackningsmaterial av trä. År 2008 hittades nematoder i Spanien. Tallvedsnematoden förekommer i Kanada, USA, Mexiko, Japan, Taiwan, Kina och Koreanska republiken.

Tallvedsnematoden kan spridas till skogarna från träemballage

Tallvedsnematoden är en mikroskopiskt liten rundmask. Den sprids från det ena landet till det andra främst via förpackningsmaterial av trä som behövs vid transport av varor. Lokalt sprids tallvedsnematoderna via skalbaggar som heter långhorningar.   

Träemballage samlas som brännved eller annan nyttoanvändning till exempel vid sommarstugor. Där förvaras det ofta i närheten av skog, vilket innebär att långhorningarna har kort väg att föra nematoderna till träd som växer i omgivningen. Från smittat trämaterial, sågspån och flisor kan tallvedsnematoden också aktivt ta sig till växande barrträd, om smittat trämaterial står i direkt kontakt med ett friskt träd och det friska trädet har söndrig bark.

Allra farligast är träemballage som samtidigt innehåller både tallvedsnematoder och långhorningar. Så snart långhorningarna blivit fullvuxna flyger de nämligen till barrträd i näromgivningen och sprider då samtidigt också tallvedsnematoder.

Om tallvedsnematoder skulle hittas på träd som växer i finländska skogar, på gårdar eller i parker, måste alla barrväxter på ett stort område kring det smittade trädet förstöras. Bekämpningsarbetet skulle bli dyrt och dessutom skulle fyndet orsaka betydande skada för skogs- och träförädlingsindustrin samt virkesexporten.

Läs mera:
Vanliga frågor om tallvedsnematoden 
Tallvedsnematod (broschyr)

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607
specialforskare Jyrki Tomminen, tfn 040 725 7236

Teman: