Asiatisk långhorning hotar lövträd

22.10.2015

Två asiatiska långhorningar, som är en farlig växtskadegörare, har hittats i Vanda. Livsmedelssäkerhetsverket Evira anser det vara sannolikt att långhorningarna har utvecklats i ett träd som växer i Finland, vilket kan leda till att lövträden måste förstöras på ett stort område. Det är också möjligt att långhorningarna har kommit till Finland till exempel med kinesiskt förpackningsmaterial av trä.

De stora skalbaggarna hittades på trottoaren i ett industriområde i Vanda och konstaterades vid Eviras laboratorieundersökningar vara asiatiska långhorningar (Anoplophora glabripennis). Evira har redan börjat granska lövträden kring fyndplatsen. Åtminstone några träd som ser misstänkta ut kommer att fällas och undersökas genom att de kapas i bitar.

Så gott som alla lövträd i fara

De asiatiska långhorningarnas stora larver lever inne i trädstammen och äter stora gångar i stammen. Det leder till att grenar vissnar och till slut dör hela trädet. Långhorningarna angriper levande, friska träd. Om asiatiska långhorningar hittas i växande träd i Finland, måste alla lövträd på ett stort område förstöras för att långhorningarna inte ska spridas.  

”Kontrollerna och den eventuella bekämpningen är en stor utmaning på grund av att nästan alla inhemska lövträdarter såsom asp, poppel, vide, lönn, björk, rönn, lind, alm, al, äppelträd och päronträd är värdväxter för asiatisk långhorning”, säger överinspektör Atro Virtanen vid Evira.

Kinesiskt träemballage för stenvaror utgör en särskild risk för spridning av långhorningar. I sådant material hittades levande larver av asiatiska långhorningar i Finland två gånger redan våren 2015. Asiatiska långhorningar som har följt med förpackningsmaterial har redan kommit ut i naturen i åtminstone Tyskland, Schweiz, Holland, Frankrike, Österrike, Italien och England.

”De som importerar och lagrar stenvaror och de som är specialiserade på att montera dem ska vara medvetna om risken för långhorningar”, påminner Virtanen.

Yrkesfolk som har att göra med träd är i nyckelposition

Mest sannolikt kan asiatiska långhorningar hittas i något finländskt lövträd som växer på ett industriområde eller någon plats i närheten av lager med stenpartier som importerats från Kina. Stenvaror lagras ofta länge, så långhorningarna kan hinna komma ut ur träet och spridas till lövträd.

”Till en början är det mycket svårt att se några yttre tecken på skador av långhorningar. Skogsarbetare, arborister och andra som är specialiserade på att arbeta med träd är i nyckelposition för att eventuella långhorningar ska upptäckas snabbt”, säger Virtanen.

Evira begär information om långhorningar och spår av dem

Långhorningen lever inne i träd under larvstadiet, som varar cirka två år. Den fullvuxna långhorningen kommer ut ur trädet genom ett hål med en diameter på cirka 10 millimeter. En fullvuxen asiatisk långhorning är en 2,5–3,5 cm lång skalbagge. Den har vita prickar på svart botten på ryggen. Känselspröten är randiga och längre än kroppen.

”Långhorningens vuxenstadium varar bara ungefär en månad och flygstadiet infaller typiskt i augusti–september. Eftersom sommaren 2015 var exceptionell har många insekter varit i rörelse ännu i oktober”, säger specialforskare Jyrki Tomminen vid Evira.

Om du upptäcker larvgångar, gnagda spånor, larver eller långhorningar i förpackningsmaterial av trä som använts för stenvaror eller i något finländskt lövträd ska observationen anmälas till Evira.

Gör anmälan per e-post till kasvinterveys /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi eller telefon 040 801 4407.

Läs mera: www.evira.fi/langhorningen

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607
specialforskare Jyrki Tomminen, tfn 040 725 7236 (långhorningens biologi)

 

Teman: